Dan EU Celje

Zanimivi predavanji v počastitev dneva EU

alenka Evropa

MFDPŠ je v počastitev dneva Evropske unije v sredo, 9. 5. 2018, in v četrtek, 10. 5. 2018, organizirala dve predavanji v okviru projekta JM Chair, katerega nosilka je prof. dr. Nada Trunk Širca:

 – predavanje »European integration, a historic perspective« v izvedbi viš. pred. mag. Natali Sanmartin je zajemalo naslednje teme: Europe’s Raison d’être: Reasons for integration & From Rome to Lisbon:  How does the EU function? ter

– predavanje »Quo vadis, Europe? Izzivi Evopske unije« v izvedbi prof. dr Dušana Lesjaka, ki je obravnavalo naslednje teme: integracija vs suverenost, demografija, brezposelnost mladih, gospodarska, finančna in dolžniška kriza, aktualne izzive kot npr: begunska kriza, terorizem, Brexit.

V okviru projektov Jean Monnet je MFDPŠ zasnovala »center« Učimo se EU, z namenom spodbujanja poučevanja in raziskovanja na področju študij Evropske unije, ki obsegajo študij o Evropi v celoti s posebnim poudarkom na procesu evropske integracije tako z notranjih kot zunanjih vidikov. Projekti pa zajemajo tudi vlogo EU v globaliziranem svetu ter spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva in dialoga med ljudmi in kulturami. V juniju bodo organizirana še druga predavanja in dve konferenci,  kjer bodo prav tako obravnavane tematike povezane z EU (EU integracije, visoko šolstvo v EU, zaposlovalne in socialne politike, finančna pismenost v EU, …).

Dan EU Celje