IMOP logo mali

Začetek modula €U-iMoP – Evropske integracije in monetarne politike

alenka Evropa

10.1.2019 smo začeli z izvedbo triletnega modula €U-iMoP – Evropske integracije in monetarne politike.

Vsebina predavanj se osredotoča na integracije v EU in monetarna vprašanja; posebej bomo poudarili gospodarsko ozadje EU, finančno integracijo, finančne institucije v EU in Sloveniji. Cilj je, da se študenti zavedajo pomembnosti biti aktivni evropski državljan v globaliziranem svetu in finančnega položaja v EU.