learn.eu-net hranilnik in denar

Portal TAXEDU – tax & education

alenka Evropa

TAXEDU je pilotni projekt Evropske unije https://europa.eu/taxedu/home_en. Njegov cilj je izobraziti mlade evropske državljane o davkih in njihovem vplivu na življenje. Portal je namenjen trem starostnim skupinam in nudi njim prilagojene informacije (vse tudi v slovenskem jeziku): Otroci: razloži, kaj so davki in kakšne so njihove koristi, ki jih je vsak deležen iz dneva v dan. Ta razdelek vključuje nekatera presenetljiva in …

Youth Wiki EACEA National Policies Platform Learn-eu.net

Youth Wiki – več znanja za boljše mladinske politike na lokalni, nacionalni in evropski ravni

alenka EU-finančno izobraževanje, EU-visokošolski prostor, Evropa

Youth Wiki je evropska spletna enciklopedija na področju nacionalnih mladinskih politik, ki jo je v sodelovanju z državami članicami izdelala Evropska komisija. Njen namen je je podpreti evropsko sodelovanje na področju mladine in na dokazih temelječe oblikovanja mladinskih politik. Z oblikovanjem platforme se zagotavlja podpora Evropski komisiji in državam članicam pri njihovem odločanju o mladinskih politikah. Zbirke so kategorizirane po posameznih državah, razdeljene …

European Youth Ideas 2018

“European Youth Ideas” – nova evropska spletna platforma

alenka Evropa

Evropski parlament je k kontekstu Evropskega mladinskega dogodka (EYE2018) vzpostavil spletno platformo European Youth Ideas. Mladi lahko na platformi predlagajo ideje za pet osrednjih tem: gradimo močnejšo Evropo, življenje v turbulentnih časih, ohranjanje našega planeta, volitve v Evropski parlament 2019: kako povečati udeležbo mladih? poziv k enakopravnosti. Najbolje razvite in najbolj priljubljene ideje bodo izbrane za otvoritev razprav in aktivnosti …