JM Chair - dr. Olesea Sirbu

Okrogla miza – projekt JM Chair

alenka EU-visokošolski prostor, Evropa

Danes, 18.10 je potekala okrogla miza v sklopu projekta JM Chair. Študentom in drugim udeležencem je dr. Nada Trunk Širca predstavila aktivnosti v projektu JM Chair. Udeleženci so razpravljali o vlogi EU integracij predvsem z vidika visokega šolstva in trga dela ter priložnosti, ki jih politike na področju izobraževanja, npr. Bolonjska reforma, Evropsko ogrodje kvalifikacij in programi mobilnosti nudijo mladim – tako v času študija kot za zaposlitev. V nadaljevanju dogodka je dr. Olesea Sirbu, tudi JM profesor iz Moldove, predavala o pomenu evropskih integracij z vidika konkurenčnosti Evrope na področjih raziskovalnih politik in inovacij.

JM Chair - dr. Olesea Sirbu

JM Chair - dr. Olesea Sirbu and dr. Valerij Dermol