learn.eu-net mladi in evropska zastava

Mednarodni dan mladih in priložnosti v EU

alenka Evropa

Generalna skupščina Združenih narodov je 12. avgust kot mednarodni dan mladih razglasila leta 1999. Ta dan je vsako leto posvečen mladim in njihovi vlogi bistvenih partnerjev pri spremembah ter je hkrati priložnost za ozaveščanje o izzivih in težavah, s katerimi se soočajo mladi v svetu. Letošnja tema „preoblikovanje izobraževanja“ poudarja prizadevanja za bolj vključujoče in dostopno izobraževanje za vse mlade, vključno s prizadevanji mladih samih.

Evropska komisija se pridružuje praznovanju letošnjega mednarodnega dneva mladih, katerega tema „preoblikovanje izobraževanja“ poudarja prizadevanja za bolj vključujoče in dostopno izobraževanje za vse mlade. Evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica, evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen, evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics ter evropska komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel so podali izjavo: „Danes praznujemo mednarodni dan mladih. To je pomembna priložnost, da se spomnimo, da preveč mladih živi na vojnih območjih, ne hodi v šolo ter se sooča z revščino, socialno izključenostjo, slabim zdravstvenim varstvom, razlikami med spoloma in posledicami podnebnih sprememb …>>

Več: https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5011_sl.htm