kontakt

MFDPŠ - Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 

Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenija

Koordinator: prof. dr. Nada Trunk Širca

E-mail: info@learn-eu.net

learn-eu.net Evropske zastave in evropske institucije

learn-eu.net Logo MFDPS Celje