projekt Očistimo celjske hribe

Kompetence mladih in vključevanje v projekte – projekt Očistimo celjske hribe

alenka Evropa

V sodelovanju z Europa Direkt smo organizirali predavanje za študente in zainteresirano javnost, predvsem s področja šolstva, ki lahko najbolj pripomorejo v vzgoji otrok in mladine.

Mladi z vključevanjem v projekte lokalnega okolja postajajo bolj odgovorni do družbe in sebe, preko dela in prostovoljstva pa pridobivajo socialne veščine, ki so pri delodajalcih vedno bolj cenjene. Predavanje so izvedli dr. Nada Trunk Širca, dr. Aleš Trunk in gostja mag. Katja Kolenc, ki je prikazala, kako Europe Direct Savinjska pristopa k iskanju primernih razpisov, prijavam projektov, realizaciji projektov, predstavila je dosežke Projekta Očistimo celjske hribe https://www.mc-celje.si/Ocistimo_celjske_hribe/ in študente povabila k sodelovanju v naslednjih akcijah.

Mag. Katja Kolenc je vodja programov, mednarodne koordinacije in projektov na Informacijski točki Evropske unije Europe Direct Savinjska Celjski mladinski center www.mc-celje.si, www.europedirect.si. Celjski mladinski center je stičišče mladih in tudi učna organizacija, ki je že zelo dobro prepoznana v Sloveniji in tujini –prepoznane so dobre prakse, predvsem projektno delo in sodelovanje z Mestno občino Celje. Mladim omogočajo znanja in izkušnje, ki jih pridobivajo tudi ob vključevanju v projektne aktivnosti. V sodelovanju z Europe Direct točko, je mladim omogočeno tudi pridobivanje izkušenj in kompetenc v tujini. Ta znanja pa lahko pripeljejo nazaj in jih realizirajo v lokalnem okolju.