Jean Monnet Program - Logo EU Finance
 

JM projekt €U-InFEd

Tip projekta: Erasmus+, Jean Monnet Project

Št. prijave: 2018-1776 (600109-EPP-1-2018-1-SI-EPPJMO-MODULE)

Naslov (SI): Integracija EU in finančno izobraževanje

Naslov (EN): EU Integration and Financial Education

Trajanje: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018 (12 mesecev)

Akronim: €U-InFEd

Projekt "Integracija EU in finančno izobraževanje, €U-InFEd" je sofinancirala EK v okviru programa Jean Monnet in se osredotoča na dejstva in podatke o integraciji EU in finančnem izobraževanju v EU. Razprava o EU integraciji (vključno z monetarnimi politikami EU) je ključna v trenutni krizi, ki vpliva na države EU in države pristopnice. Kot nikoli prej, raziskovalci, javni organi, gospodarstvo in finančne institucije ter mednarodne organizacije razvijajo pobude za finančno izobraževanje, kot glavni element pri ustvarjanju obveščenih in odgovornih državljanov EU. Cilj projekta je poglobiti razumevanje integracije EU in finančnega izobraževanja med različnimi ciljnimi skupinami.

Jean Monnet Program - EU zastava in EUR bankovec
Jean Monnet Program - finančna pismenost

V študijskem letu 2017/18 je MFDPŠ Celje v okviru projekta izvedla več aktivnosti:

  • seminarji za učence / dijake / študente na vseh stopnjah izobraževanja: osnovno (12-14 let), sekundarno in terciarno stopnjo,
  • seminarji za učitelje v osnovnih in srednjih šolah, ter v visokošolskih zavodih,
  • konference za vodje šol v osnovnih in srednjih šolah, ter v visokošolskih zavodih,
  • zaključna konferenca za učitelje, vodstva šol, oblikovalce politik, raziskovalce, vodje v finančnih institucijah in druge, ki delujejo na tem področju,
  • raziskavo na področju EU integracij in finančne pismenosti v slovenskem šolskem sistemu.

Predavatelji na seminarjih in konferencah so bili učitelji iz MFDPŠ, strokovnjaki iz šol, iz slovenskih finančnih institucij in nekateri gostujoči predavatelji iz tujine.

aktivnosti

Seminarji za učence / dijake / študente


Ciljna skupina:
Učenci v osnovnih šolah

Termin:
Marec 2018

Lokacija:
MFDPŠ Celje in/ali izbrana osnovna šola v regiji

Živeti v EU in pomen denarja
Živeti v EU
• EU in njene institucije, integracija EU
• EU je pomembna za mlade
Denar je pomemben – potrebe in želje
• Uporaba denarja v vsakdanjem življenju
• Potrebe in želje, zaslužek in varčevanje
Delavnica in skupinska razprava
• Kako deluje EU?
• Razumevanje vrednosti denarja (didaktična igra)


Ciljna skupina:
Dijaki v srednjih šolah

Termin:
Februar 2018

Lokacija:
MFDPŠ Celje in/ali izbrana osnovna šola v regiji

Odgovorni državljani EU in pomen denarja
Biti odgovoren državljan EU
• EU in njene institucije, integracija EU
• Državljani EU, pravice in dolžnosti
Denar je pomemben – ravnati podjetniško
• Uporaba denarja v vsakdanjem življenju
• Pomen finančne pismenosti
• Proračun gospodinjstva in osnovne poslovne finance
• Praktične podjetniške sposobnosti
Delavnica in skupinska razprava
• Kako deluje EU?• Razumevanje vrednosti denarja (didaktična igra)


Ciljna skupina:
Študenti v visokošolskih zavodih

Termin:
April 2018

Lokacija:
Lokacija:
MFDPŠ Celje

Globalna družba in pomen denarja
Živeti v EU in drugod
• EU in njene institucije, integracija EU
• Integracija EU in monetarna unija
Denar je pomemben – nacionalne in EU razsežnosti
• Strategija denarne politike ECB
• Finančni koncepti in njihova uporaba v življenju
Delavnica in skupinska razprava
• Kako deluje EU? Integracija EU in mobilnost
• Razumevanje vrednosti denarja, podjetništva in finančnih zadev (didaktična igra)

Jean Monnet Program - Students learning about finances

Seminarji za učitelje


Ciljna skupina:
Učitelji v osnovnih šolah

Termin:
Marec 2018

Lokacija:
MFDPŠ Celje in/ali izbrana osnovna šola v regiji

Finančno izobraževanje v osnovnih šolah
Integracija EU in finančno izobraževanje
• EU in njene institucije, integracija EU
• Rezultati OECD za finančno pismenost v državah EU (PISA)
• Odgovornost šol, učiteljev in vodij šol glede izboljšanja finančne pismenosti
Delavnica in skupinska razprava
• Dobre prakse pri poučevanju integracije EU in finančnega izobraževanja
• Šolski učni načrti – povezani s finančnim izobraževanjem
• Pristopi k poučevanju finančne pismenosti
Okrogla miza (odprta za širšo javnost)
• Znanje in veščine za mlade, ki živijo v EU


Ciljna skupina:
Učitelji v srednjih šolah

Termin:
Februar 2018

Lokacija:
MFDPŠ Celje in/ali izbrana osnovna šola v regiji

Finančno izobraževanje v srednjih šolah
Integracija EU in finančno izobraževanje
• EU in njene institucije, integracija EU
• Rezultati OECD za finančno pismenost v državah EU (PISA)
• Odgovornost šol, učiteljev in vodij šol glede izboljšanja finančne pismenosti
Delavnica in skupinska razprava
• Dobre prakse pri poučevanju integracije EU in finančnega izobraževanja
• Šolski učni načrti – povezani s finančnim izobraževanjem
• Pristopi k poučevanju finančne pismenosti
Okrogla miza (odprta za širšo javnost)
• Vloga staršev / družine – priprava mladih na življenje v EU


Ciljna skupina:
Predavatelji v visokošolskih zavodih

Termin:
April 2018

Lokacija:
Lokacija:
MFDPŠ Celje

Finančno izobraževanje v visokem šolstvu
Integracija EU in finančno izobraževanje
• EU in njene institucije, integracija EU
• Rezultati OECD za finančno pismenost v državah EU (PISA)
• Odgovornost šol, učiteljev in vodij šol glede izboljšanja finančne pismenosti
Delavnica in skupinska razprava
• Dobre prakse pri poučevanju integracije EU in finančnega izobraževanja
• Šolski učni načrti – povezani s finančnim izobraževanjem
• Pristopi k poučevanju finančne pismenosti
Okrogla miza (odprta za širšo javnost)
• Vloga učiteljev / šol – priprava mladih na življenje v EU

Jean Monnet Program - študenti s profesorjem

Konferenca za vodstva šol


Ciljna skupina:
Vodstva šol v osnovnih, srednjih šolah in visokošolskih zavodih

Termin:
April/Maj 2018

Lokacija:
MFDPŠ Celje

Finančno izobraževanje: vloga šol
Integracija EU in finančno izobraževanje
• EU in njene institucije, integracija EU
• Rezultati OECD za finančno pismenost v državah EU (PISA)
• Odgovornost šol, učiteljev in vodij šol glede izboljšanja finančne pismenosti
• Priložnosti za finančno izobraževanje v šolskih učnih načrtih
Delavnica in skupinska razprava
• Vloga šolskega vodstva na različnih ravneh v zvezi s poučevanjem / projektih o integraciji EU in finančnem izobraževanju
• Nacionalni izobraževalni sistem in šolski učni načrti, povezani s finančnim izobraževanjem
Okrogla miza (odprta za širšo javnost)
• Vloga šol – priprava mladih na življenje v EU

Zaključna konferenca projekta – EURO: Finančno izobraževanje v slovenskih šolah


Ciljna skupina:
Učitelji in vodje šol na vseh ravneh izobraževanja, oblikovalci politik, raziskovalci, vodje v finančnih institucijah in drugi, ki delujejo na tem področju

Termin:
Maj/Junij 2018

Lokacija:
MFDPŠ Celje

EURO: Finančno izobraževanje v slovenskih šolah
Panelne predstavitve in razprave
• JM projekt, izvedene aktivnosti in rezultati raziskave
• Trenutno stanje – finančno izobraževanje v šolskih učnih načrtih
• Finančna pismenost v Sloveniji in v EU (rezultati PISA)
• Finančna pismenost in njen vpliv na znanje, veščine, vedenje in aktivno državljanstvo mladih
• Javne finance, davki in njihov prispevek k družbi
Predstavitve in razprave
• Odgovornost šol, vodstva šole, učiteljev in staršev – izobraževanje mladih za življenje v EU
• Teme o EU in finančne teme v šolskih učnih načrtih (vrzel med obstoječimi in pričakovanimi temami v učnih načrtih in pristopi k poučevanju)

Jean Monnet Program - evropske zastave pred evropskimi inštitucijami

Raziskava – integracija EU in vloga finančnega izobraževanja

Raziskava je zasnovana z namenom poudarjanja dobrih praks v učnih načrtih šol na različnih ravneh, ter izboljšanja poučevanje o integraciji EU in finančni pismenosti v šolah. Njene ugotovitve so bile predstavljene v raziskovalnem poročilu in kot znanstveni članek na konferenci MakeLearn 2018 (Neapelj, Italija, od 16. do 18. maja). Pregled literature in druge dokumentacije ter anketna raziskava so pripravljeni glede:

  • metod poučevanja v zvezi z integracijo EU in finančnimi temami v EU;
  • zahtevane kvalifikacije učiteljev za poučevanje o EU in finančnih temah v šolah;
  • mnenja učencev/dijakov/študentov in razprave o EU temah;
  • mnenja učencev/dijakov/študentov in razprave o finančni pismenosti.

Številka projekta: 600109-EPP-1-2018-1-SI-EPPJMO-MODULE

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Ta objava odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje ta objava.

learn-eu.net Logo EU commission