Jean Monnet Program - Logo EU pika
 

JM project EU-Pika

Tip projekta: Lifelong Learning Programme, Jean Monnet »Learning EU at School«

Št. prijave: 2011-4143/36 (357623)

Naslov (SI): EU-Pika (Politike, Institucije, Kooperacija, Akcije)

Naslov (EN): Policies, Institutions, Cooperation, Actions

Trajanje: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

Akronim: EU-Pika

Namen projekta EU-Pika je bil prispevati k prenosu znanja o splošnih temah evropske integracije v ne-univerzitetno šolsko okolje, prispevati k boljšemu razumevanju Evrope ter aktivirati slovensko šolsko mladino v smer evropske integracije. S projektnimi aktivnostmi smo v študijskem letu 2011/2012 učencem osnovnih in srednjih šol ter študentom visokošolskih zavodov približali dejstva in znanje o Evropski uniji, v njegovem okviru pa tudi razvili aktualne učne vsebine na temo Evropske Unije. Izvedli smo številne delavnice za učence, seminarje za učitelje ter okrogle mize za splošno javnost. Uspešno smo izvedli tudi tridnevni EU-Kamp za učence srednjih šol, pri vsem skupaj pa razvili in uporabili tudi e-učilnico. V izvedbo izobraževalnih aktivnosti smo vključili številne domače in mednarodne strokovnjake.

Jean Monnet Program - študenti z evropsko zastavo
Jean Monnet Program - skupina študentov

Številka projekta: 357623
Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije.
Ta objava odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje ta objava.

learn-eu.net Logo EU commission