Jean Monnet Program - Logo EU pika
 

JM projekt EU+PIK@

Tip projekta: Lifelong Learning Programme, Jean Monnet, Information and Research Activities for »Learning EU at School«

Št. prijave: 2013-2729 (542615-LLP-1-2013-1-SI-AJM-MO)

Naslov (SI): EU+Podjetnost, Iniciativnost, Kreativnost

Naslov (EN): EU+Entrepreneurship, Initiative, Creativity

Trajanje: 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014

Akronim: EU+PIK@

S projektom EU+PIK@ (EU + Podjetnost, Iniciativnost, Kreativnost) smo prispevali k razvoju kakovosti vseživljenjskega učenja predvsem v smeri boljšega razumevanje delovanja Evropske unije in njene podjetniške kulture. S projektnimi aktivnostmi smo na področju pridobivanja novih učnih dosežkov in kompetenc okrepili sodelovanje in partnerstvo med različnimi izobraževalnimi ustanovami v Sloveniji. V okviru projekta EU+PIK@ je v letu 2013/2014 potekalo več različnih aktivnosti za različne ciljne skupine. Podobno kot v projektu EU-PIKA smo izvedli tridnevni kamp za srednješolce, številne delavnice za osnovnošolce, izobraževanje za učitelje, okrogle mize ter tematske delavnice za študente in splošno javnost. V izvedbo izobraževalnih aktivnosti smo vključili številne domače in mednarodne strokovnjake.

Jean Monnet Program - študenti z evropsko zastavo
Jean Monnet Program - skupina študentov

Številka projekta: 542615-LLP-1-2013-1-SI-AJM-MO.
Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije.
Ta objava odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje ta objava.

learn-eu.net Logo EU commission