Jean Monnet Program - Logo EU Lajf
 

JM modul EU LAJF

Tip projekta: Lifelong Learning Programme, Jean Monnet Module

Št. prijave: 2013-2734 (542642-LLP-1-2013-1-SI-AJM-ICS)

Naslov (SI): EU LAJF (EU učenje, akcije, delo, zabava)

Naslov (EN): EU LAJF (EU Learning, Action, Job, Fun) 

Trajanje: 1. 9. 2013 - 31. 8. 2016 (36 mesecev)

Akronim: €U-iMoP

Modul EU LAJF (EU Learning, Actions, Jobs, and Fun) je predmet s 75 kontaktnimi urami, ki je bil v treh študijskih letih (od 2013 do 2017) kot izbirni predmet izveden na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Modul se je usmerjal v izobraževanje in pomoč evropski mladini, predvsem pri učenju o Evropski uniji, negovanju skupnih vrednot, ter krepitvi demokratičnih principov ter socialne kohezije. Namen modula je bil informiranje mladine, povečevanje njihovega zavedanja o vlogah EU, zaščiti njihovih pravic in negovanju vrednot, pa tudi spodbujanju razprave in refleksije o evropski zgodovini in raznolikosti v njej. Modul je pomagal študentom spoznati, da lahko tudi oni pomembno prispevajo k civilni n politični vključenosti ter participaciji pri ustvarjanju lokalne in regionalne realnosti (skozi konference, EU dogodke, obiske ipd.). Pri predmetu smo uporabili aktivne metode učenja s problemskim učenjem, študijami primerov, interaktivnimi razpravami ipd. Modul se je izvajal v angleškem jeziku z vključitvijo številnih mednarodnih strokovnjakov.

Jean Monnet Program - študenti z evropsko zastavo
Jean Monnet Program - skupina študentov

Številka projekta: 542642-LLP-1-2013-1-SI-AJM-ICS.
Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije.
Ta objava odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje ta objava.

learn-eu.net Logo EU commission