Jean Monnet Program - Logo EU IMOP
 

JM modul €U-iMoP

Tip projekta: Erasmus+, Jean Monnet Module

Št. prijave: 2018-1776 (600109-EPP-1-2018-1-SI-EPPJMO-MODULE)

Naslov (SI): Integracija EU in monetarne politike

Naslov (EN): EU Integration and Monetary Policies

Trajanje: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2021 (36 mesecev)

Akronim: €U-iMoP

Projekt “Integracija EU in monetarne politike/ EU: iMoP” sofinancira EK v okviru programa Jean Monnet (JM Module). Projekt koordinira MFDPŠ, Celje.

€U-iMoP ne bo na voljo le študentom MFDPŠ, temveč tudi drugim študentom v Savinjski regiji. Predmet je zasnovan kot serija 10 tematskih sklopov. €U-iMoP se osredotoča na integracijo in monetarno unijo EU. Glede na sedanjo krizo velikih razsežnosti so monetarne politike v EU postale ena najpomembnejših tem v Evropi in so na dnevnem redu številnih držav EU, vključno s Slovenijo. Evropska mladina je jedro prihodnje dinamike in blaginje v Evropi, saj je ogromen potencial za projekt evropske integracije.

V študijskih letih 2018/19, 2019/20 in 2020/21 bo MFDPŠ, Celje izvajala več aktivnosti v okviru projekta. Aktivnosti bo izvajala predstojnica JM katedre prof. dr. Nada Trunk Širca in drugi profesorji iz Slovenije in tujine.

Splošni učinek modula €U-iMoP bo:

 • približevanje splošnega znanja o EU in njenih monetarnih politikah študentom, ki niso neposredno vključeni v takšne študije;
 • dvigniti raven znanja o EU;
 • zagotoviti optimalno uporabo rezultatov projekta tako, da bo projekt trajnosten, z vključitvijo odprtosti za civilno družbo;
 • za modul bo izdelano obsežno gradivo, ki bo na voljo v odprtem dostopu;
 • razviti analitično in kritično mišljenje študentov.

Ciljne skupine:

 • dodiplomski študenti v regiji iz študijskih programov, ki niso povezani z EU;
 • visokošolske ustanove, ki so prisotne v regiji;
 • akademsko in administrativno osebje projekta;
 • splošna javnost.

Cilji

 • Spodbuja odličnost pri poučevanju in raziskovanju v študijah EU.

  Člani osebja so visoko usposobljeni in imajo mednarodne reference. V JM modulu €UiMoP bodo uporabljene različne metode poučevanja. Aktivno sodelovanje med študenti in živahne razprave bodo prispevali k poglobljenemu razumevanju integracije EU, monetarnih politik in finančne integracije v EU. Študenti bodo razumeli Evropo v njeni celoti s posebnim poudarkom na procesu evropske integracije. Predmet bo zasnovan na sodobni vsebini, ki bo temeljila na ustrezni literaturi in bo primerljiv s podobnimi predmeti na tem področju.

 • Študente in mlade strokovnjake opremi s poznavanjem tem EU,

  ki so pomembne za njihovo akademsko in poklicno življenje, ter krepi njihove državljanske spretnosti. Študenti bodo pridobili znanja o integraciji EU, monetarnih politikah in finančni integraciji. To znanje ne bo prispevalo le k uspehu njihovega akademskega razvoja, temveč tudi k njihovemu osebnemu in poklicnemu življenju, pri čemer jih bo pripravilo na aktivno in ozaveščeno državljanstvo EU.

 • Spodbuja inovacije v poučevanju in raziskavah

  (npr. medsektorske in/ali multidisciplinarne študije, odprto izobraževanje, mreženje z drugimi institucijami). €U-iMoP je zasnovan kot interdisciplinarni predmet: poleg ekonomsko-finančnega znanja bodo študenti pridobili tudi splošno znanje o delovanju EU. Predmet se bo izvajal kot kombinirano učenje. Učna gradiva bodo na voljo preko e-učilnice (Moodle). Predmet bo odprt tudi za sodelovanje s študenti iz drugih institucij v regiji. €U-iMoP bo potekal predvsem v slovenskem jeziku, čeprav bodo nekatera predavanja s strani tujih predavateljev potekala v angleščini.

 • Uvaja in diverzificira teme, povezane z EU,

  skozi celotne učne načrte, ki jih visokošolske ustanove ponujajo svojim študentom. €U-iMoP bo postal pomembna dodana vrednost sedanjemu študijskemu programu MFDPŠ, ker bo študentom različnih (ne-EU) študij ponudil možnost pridobiti znanje o temah povezanih z EU. Poleg tega bo dopolnjeval tudi projekt JM €U-InFEd (2017/18) in JM chair €U:HELM (2017/20);

 • Spodbuja vključevanje mladih akademikov v poučevanje in raziskovanje evropskih tem.

  Poleg štirih uveljavljenih profesorjev (dva nosilca JM chair) bosta v €U-iMoP sodelovala tudi dva doktorska študenta s področij ekonomije in študijev EU. Predvideno je raziskovalno sodelovanje na tem akademskem področju med ključnim osebjem v okviru priprave in izvedbe predmeta, zato bodo objavljeni tudi raziskovalni članki.

Jean Monnet Program - študenti z evropsko zastavo
Jean Monnet Program - skupina študentov

Raziskava EU integracija in monetarna politika EU: korelacija s finančno pismenostjo bo predstavila pregled dejavnosti EU na področju poučevanja o EU prek programa Jean Monnet. To bo predstavitev raziskovanja manjšega obsega – podatki bodo zbrani v okviru predmeta €U-iMoP. Metodologija bo temeljila na pristopu mešanih metod. Strategija razširjanja bi lahko vključevala tri različne skupine občinstva: akademsko skupnost, oblikovalce politik, ki se zanimajo za evropsko identiteto in/ali državljanstvo mladih, ter mladinske organizacije. Rezultat raziskave bo raziskovalni članek, ki bo objavljen v mednarodno priznani znanstveni reviji in predstavljen tudi na konferenci MakeLearn.

Za datume izvajanja aktivnosti sledite informacijam na naši spletni strani!

Jean Monnet Program - evropska zastava pred evropskimi inštitucijami

Številka projekta: 600109-EPP-1-2018-1-SI-EPPJMO-MODULE.
Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije.
Ta objava odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje ta objava.

learn-eu.net Logo EU commission