Jean Monnet Program - Logo EU HELM
 

JM CHAIR EU:HELM

Tip projekta: Erasmus+, Jean Monnet Chairs

Št. prijave: 2017-2248 (586923-EPP-1-2017-1-SI-EPPJMO-CHAIR) 

Naslov (SI): Integracija EU: evropsko področje visokega šolstva in trg dela

Naslov (EN): EU Integration; European HE Area and Labour Market

Trajanje: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2020 (36 mesecev)

Akronim: EU:HELM

Projekt "Integracija EU: evropsko področje visokega šolstva in trg dela / EU: HELM" sofinancira EK v okviru programa Jean Monnet (JM Chair). Projekt koordinira MFDPŠ, Celje.
Razvoj evropskega visokošolskega prostora (EHEA) je bil pomemben instrument v procesu integracije EU, zaposljivost pa je bil eden od njegovih glavnih ciljev že od samega začetka. Visokošolski zavodi imajo ključno vlogo pri zagotavljanju visokokakovostnih strokovnih kompetenc, ki omogočajo diplomantom, da se nenehno prilagajajo spreminjajočim se delovnim pogojem. Udeleženci aktivnosti projekta EU:HELM bodo pridobili znanje o vlogi visokošolskega izobraževanja v procesu integracije EU, kot tudi spretnosti za boljšo zaposljivost na trgu dela EU.

Jean Monnet Program - študenti z evropsko zastavo
Jean Monnet Program - skupina študentov

Ciljne skupine:

 • dodiplomski, magistrski, doktorski študenti,
 • administrativno osebje in visokošolski učitelji,
 • oblikovalci politik in raziskovalci na področju visokega šolstva,
 • splošna javnost.

V študijskih letih 2017/18, 2018/19 in 2019/20 bo MFDPŠ, Celje izvajala več aktivnosti v okviru projekta. Aktivnosti bo izvajala predstojnica JM katedre prof. dr. Nada Trunk Širca in drugi profesorji iz Slovenije in tujine.

aktivnosti

 • Dodiplomski program: Integracija EU – izobraževanje, zaposlovanje in socialna politika (6 ECTS, 60 ur)

  Cilj predmeta je dodiplomskim študentom (iz programov, ki niso EU študije) omogočiti osnovno znanje o evropski integraciji, ter o vlogi izobraževanja, zaposlovanja in socialnih politik v procesu integracije EU.
  Glavne teme: Dejstva in podatki EU; Evropska integracija; Izobraževalne politike EU; Uskladitev območja evropskega visokošolskega izobraževanja (EHEA); Politike zaposlovanja; Mladi diplomanti na evropskem trgu dela; Socialne politike; Vloga izobraževalnih politik v procesu integracije EU; Vloga politik zaposlovanja v procesu integracije EU.

 • Magistrski program: Integracija EU – visoko šolstvo in raziskovanje (6 ECTS, 36 ur)

  Cilj predmeta je magistrskim študentom (iz programov, ki niso EU študije) omogočiti napredno znanje o evropski integraciji in evropskem visokošolskem prostoru (struktura in politike v nacionalnem in mednarodnem kontekstu).
  Glavne teme: Dejstva in podatki EU; Evropska integracija; Visokošolsko izobraževanje v EU; Vodenje v visokošolskem izobraževanju; Financiranje visokošolskega izobraževanja; Globalizacija, internacionalizacija, evropeizacija prek mobilnosti in sodelovanja; Visokošolsko izobraževanje in regionalne politike; Politike zagotavljanja kakovosti; Raziskave in inovacije; Vloga visokošolskih in raziskovalnih politik v procesu integracije EU.

 • Strokovno usposabljanje: Evropsko visokošolsko izobraževanje in zaposljivost diplomantov (30 ur)

  Namen tega programa usposabljanja je, da se administrativno osebje in visokošolski učitelji poglobljeno seznanijo z vlogo visokošolskega izobraževanja in trga dela v procesu integracije EU. Razpravljali bodo o tem, kako lahko visokošolske institucije pripravijo študente za današnje izzive v zvezi z visokošolskim izobraževanjem, zlasti na področju internacionalizacije, kjer bi mobilnost lahko razumeli kot orodje za integracijo EU. Opomba: Udeleženci, ki bi želeli pridobiti 6 ECTS za magistrski program, predmet Integracija EU – visoko šolstvo in raziskovanje, bodo morali opraviti dodatne študijske obveznosti.
  Glavne teme: Dejstva in podatki EU in evropska integracija; Izobraževanje v EU (razprava, primeri); Vodenje v visokošolskem izobraževanju; Financiranje visokošolskega izobraževanja; Globalizacija, internacionalizacija, evropeizacija prek mobilnosti in sodelovanja; Visokošolsko izobraževanje in regionalne politike; Politike zagotavljanja kakovosti (razprava, primeri); Politike zaposlovanja.

 • Poletna šola za doktorske študente in mlade raziskovalce: Konkurenčna EU: raziskovalne politike, inovacije in podjetništvo (6 ECTS, 30 ur)

  Poletna šola bo doktorskim študentom in mladim raziskovalcem omogočila napredna znanja o evropski integraciji, kot tudi o raziskovalnih in inovacijskih politikah. Učne dejavnosti, ki se bodo izvajale z mladimi ljudmi v mednarodnem kontekstu, bodo povečale ozaveščenost o državljanstvu EU in integraciji EU.
  Glavne teme: Evropska integracija; Konkurenčnost, ki temelji na znanju in podjetniško mišljenje; Inovacije za rast in delovna mesta (razprava, primeri); Ohranjanje Evrope na zemljevidu v vedno večjem konkurenčnem svetu.

 • Raziskava: Vloga visokošolskega izobraževanja v procesu integracije EU

  Ta raziskava bo zasnovana z namenom proučitve, kako aktivnosti usklajevanja znotraj območja evropskega visokošolskega izobraževanja (EHEA) prispevajo k integraciji EU. Poudarek bo na tem, kako EU in države zunaj EU (ki sodelujejo v bolonjskem procesu) obravnavajo vlogo visokošolskega izobraževanja v procesu integracije EU. Podrobneje bomo analizirali dve državi: Slovenijo, kot državo EU in Moldavijo, kot državo, ki ni članica EU.

Za datume izvajanja aktivnosti sledite informacijam na naši spletni strani!

Jean Monnet Program - evropska zastava pred evropskimi inštitucijami

Številka projekta: 586923-EPP-1-2017-1-SI-EPPJMO-CHAIR.
Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije.
Ta objava odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje ta objava.

learn-eu.net Logo EU commission