Finale Evropskega denarnega kviza v Bruslju

alenka EU-finančno izobraževanje

Na finalu Evropskega denarnega kviza v Bruslju sta sodelovali predstavnici Osnovne šole Dravlje iz Ljubljane

Finančno izobraževanje je zaradi kompleksnosti financ bolj pomembno kot kdaj koli prej. Ključno je, da se s tovrstnimi vsebinami začnejo seznanjati mladi ljudje, ki se morajo čimprej naučiti upravljati z osebnimi financami (žepnine, štipendije, počitniško delo itd.) in jih v življenju še čakajo pomembne finančne odločitve glede varčevanja in naložb. Stopnja finančne pismenosti ima torej pomemben vpliv na finančne odločitve posameznika. Študije, kot je OECD raziskava PISA, znova in znova kažejo, da stopnja finančne pismenosti, ki je ključ za upravljanje osebnih financ, ne dosega zadovoljive ravni. »Moramo vznemiriti naš izobraževalni sistem,« meni Beatriz Morilla, predsednica projektne skupine za finančno izobraževanje pri Evropski bančni federaciji. »Mnogi mladi ljudje ogrožajo svoje finance in niso dobro pripravljeni na svojo digitalno prihodnost. Evropski denarni kviz na zabaven način opozarjanje na ta problem.«

Aleš Bobek, mentor projekta na OŠ Dravlje pa pravi: “Gre za izjemno zanimiv in inovativen pristop k temi, ki mladim načeloma ni preveč blizu. Učenje s pomočjo računalniške oziroma telefonske aplikacije se je izkazalo za izjemno zabavno, saj so učenci ob izpolnjevanju kvizov povsem pozabili, da gre pravzaprav za učenje, tako da smo lahko ta kviz igrali tudi uro ali več.«