Predavanje JM

Evropsko ogrodje kvalifikacij, NPK in e-portfolio

alenka Evropa

Na MFDPŠ v Celju smo 30. 1. 2020 imeli gostujoči predavateljici go Biserka Plahuta in Jasmino Felician in Ljudske univerze Velenje. Predstavili sta e-portfolio in nacionalne poklicne kvalifikacije, še posebej kvalifikacijo vodja projektov. Nada Trunk Širca je predstavila tudi s tem povezano orodje Evropsko ogrodje kvalifikacij in Slovenko ogrodje kvalifikacij. Razprava o omenjenih vsebinah je povezana z večjo zaposljivostjo diplomantov v visokem šolstvu, kar vse so vsebine Jean Monnet Chaira.

 

Predavanje JM

 

Predavanje JM