learn.eu-net mladi v pogovoru na stopnicah

Eur Lex – Medinstitucionalna razglasitev evropskega stebra socialnih pravic

alenka EU-visokošolski prostor, Evropa

V Uradnem listu Evropske unije Eur-LEX 2017/C 428/09 je bila 13. decembra objavljena Medinstitucionalna razglasitev evropskega stebra socialnih pravic.

V Sklopu teh pravic je zapisano tudi, da ima vsakdo pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela.