learn-eu.net EU-HELM projekt logo

EU:HELM – projekt o razvoju evropskega visokošolskega prostora

alenka EU-visokošolski prostor, Evropa

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije iz Celja je nosilka dveh novih projektov, ki ju financira EU – EU: HELM ter €U-InFEd.

Projekt “EU:HELM” obravnava razvoj evropskega visokošolskega prostora (EHEA), ki je pomemben instrument v procesu integracije EU, zaposljivost pa je bil eden od njegovih glavnih ciljev že od samega začetka. Visokošolski zavodi imajo ključno vlogo pri zagotavljanju visokokakovostnih strokovnih kompetenc, ki omogočajo diplomantom, da se nenehno prilagajajo spreminjajočim se delovnim pogojem. Udeleženci aktivnosti projekta EU:HELM bodo pridobili znanje o vlogi visokošolskega izobraževanja v procesu integracije EU, kot tudi spretnosti za boljšo zaposljivost na trgu dela EU.

Ciljne skupine:

–       dodiplomski, magistrski, doktorski študenti,

–       administrativno osebje in visokošolski učitelji,

–       oblikovalci politik in raziskovalci na področju visokega šolstva,

–       splošna javnost.