KOME konferenca 2020

EU JM program sodeloval pri izvedbi 10. KoME

alenka EU-visokošolski prostor, Evropa

EU JM program je sodeloval s študentskim svetom MFDPŠ pri izvedbi 10. KoME.

10. KoME študentska konferenca poteka v ZOOM pod naslovom “Izzivi poslovanja v eko dobi”, 28. maja 2020. Podjetja imajo zelo pogosto v viziji poudarjeno družbeno odgovornost, vendar je pomembno le to, kaj ta pomeni v praksi? Pogosto prihaja do konfliktnih situacij in navzkrižja interesov. Kaj bomo naredili v Sloveniji, kaj na nivoju EU? Na študentski konferenci so sodelovali (kliknite za program):

  • Skrb za okolje in predstavitev poslovanja družbe za ravnanje z odpadki (mag. Marko Zidanšek, direktor podjetja Simbio, d.o.o.),
  • Ekologija pri poslovanju podjetja (g. Lucian Perger, direktor podjetja Perger 1757, d.o.o.),
  • Izredno stanje našega planeta Zemlje (dr. Miha Mikelj, predstavnik gibanja Mladi za podnebno pravičnost),
  • Ponovna uporaba (dr. Marinka Vovk, direktorica Tehnološkega centra za aplikativno ekologijo EKO-TCE)
  • EU politike in ukrepi na področju okoljevarstva in vloga izobraževanja (mag. Katja Kolenc, vodja projektov pri Europe Direct Savinjska in dr. Nada Trunk Širca, JM Chair, MFDPŠ)
  • Študenti predmeta EU integracije, s svojimi prispevki.

KOME konferenca 2020