EU-INFED projekt logo

€U-InFEd – projekt finančnega izobraževanja

alenka EU-finančno izobraževanje, Evropa

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije iz Celja je nosilka dveh projektov, ki ju financira EU- EU: HELM ter €U-InFEd.

Projekt €U-InFEd se osredotoča na dejstva in podatke o integraciji EU in finančnem izobraževanju v EU. Razprava o EU integraciji (vključno z monetarnimi politikami EU) je ključna v trenutni krizi, ki vpliva na države EU in države pristopnice. Kot nikoli prej, raziskovalci, javni organi, gospodarstvo in finančne institucije ter mednarodne organizacije razvijajo pobude za finančno izobraževanje, kot glavni element pri ustvarjanju obveščenih in odgovornih državljanov EU. Cilj projekta je poglobiti razumevanje integracije EU in finančnega izobraževanja med različnimi ciljnimi skupinami.

 

V študijskem letu 2017/18 bo MFDPŠ Celje v okviru projekta izvedla več aktivnosti:

• seminarje za učence / dijake / študente na vseh stopnjah izobraževanja: osnovno (12-14 let), sekundarno in terciarno stopnjo,
• seminarje za učitelje v osnovnih in srednjih šolah, ter v visokošolskih zavodih,
• konferenco za vodje šol v osnovnih in srednjih šolah, ter v visokošolskih zavodih,
• zaključno konferenco za učitelje, vodstva šol, oblikovalce politik, raziskovalce, vodje v finančnih institucijah in druge, ki delujejo na tem področju,
• raziskavo na področju EU integracij in finančne pismenosti v slovenskem šolskem sistemu.

Vabljeni k sodelovanju v projektu!