Erasmus

Erasmus+: življenjska prelomnica za milijone evropskih študentk in študentov

alenka EU-visokošolski prostor, Evropa

  1. maja je Evropska komisija objavila študijo učinkov programa Erasmus+ na področju visokega šolstva. V okviru programa Erasmus+ je med letoma 2014 in 2018 v tujino na študij, usposabljanje ali poučevanje odšloveč kot 2 milijona študentk in študentov ter zaposlenih v visokošolskem izobraževanju. Ključne ugotovitve analize potrjujejo, da so:
  • študenti in študentke uspešnejši v zasebnem in poklicnem življenjuuniverze pa inovativnejše,
  • program pomaga mladim do želene poklicne poti in hitrejše zaposlitve.
  • program krepi občutek pripadnosti v Evropi.
  • Erasmus+ podpira digitalno preobrazbo in socialno vključenost.
  • nekdanji udeleženci programa bolj zadovoljni s svojo zaposlitvijo od tistih, ki niso bili v tujini.

Več: https://www.cmepius.si/erasmus-za-milijone-evropskih-studentk-in-studentov/ in