Dve predavanji na MFDPŠ

alenka Evropa

MFDPŠ v počastitev dneva EU organizira dve predavanji v okviru projekta JM Chair, katerega nosilka je prof. dr. Nada Trunk Širca.

V mesecu maju in juniju bodo organizirana še druga predavanja in dve konferenci, vsebine bodo obravnavale tematike povezane z EU (EU integracije, visoko šolstvo v EU, zaposlovalne in socilane politike, finančna pismenost v EU, … )

9. 5. 2018 od 15.00 do 18.00 – Predavanje »European integration, a historic perspective« bo zajemalo naslednje teme:

  • Europe’s Raison d’être: Reasons for integration
  • From Rome to Lisbon:  How does the EU function?

Gostujoča predavateljica bo viš. Pred. Mag. Natali Sanmartin, predavanje bo v angleškem jeziku.

10. 5. 2018 od 16.30 do 19.45 – Predavanje »Quo vadis, Europe? Izzivi Evopske unije« bo obravnavalo naslednje teme:

  • integracija vs suverenost,
  • demografija, brezposelnost mladih,
  • gospodarska, finančna in dolžniška kriza,
  • aktualne izzive kot npr: begunska kriza, terorizem, Brexit.

Gostujoči predavatelj bo prof. dr. Lesjak Dušan.