KOME konferenca 2020

EU JM program sodeloval pri izvedbi 10. KoME

alenka EU-visokošolski prostor, Evropa

EU JM program je sodeloval s študentskim svetom MFDPŠ pri izvedbi 10. KoME. 10. KoME študentska konferenca poteka v ZOOM pod naslovom “Izzivi poslovanja v eko dobi”, 28. maja 2020. Podjetja imajo zelo pogosto v viziji poudarjeno družbeno odgovornost, vendar je pomembno le to, kaj ta pomeni v praksi? Pogosto prihaja do konfliktnih situacij in navzkrižja interesov. Kaj bomo naredili v Sloveniji, …

EU:HELM – Jean Monnet Chair survey – some key aspects of higher education before and after Covid19

alenka EU-visokošolski prostor

Dear colleagues. Within the Jean Monnet Chair project “EU integration; European Higher Education Area and Labour Market” (EU:HELM) (click HERE for more information), we’d like to investigate some key aspects of higher education (HE) before and after Covid19. In the following QUESTIONNAIRE: http://mfdps.1ka.si/a/794, we ask you about HE, internationalization and mobility in HE, soft-skills and their influence on higher education and job market as well as about wider …