learn.eu-net mladi in evropska zastava

Mednarodni dan mladih in priložnosti v EU

alenka Evropa

Generalna skupščina Združenih narodov je 12. avgust kot mednarodni dan mladih razglasila leta 1999. Ta dan je vsako leto posvečen mladim in njihovi vlogi bistvenih partnerjev pri spremembah ter je hkrati priložnost za ozaveščanje o izzivih in težavah, s katerimi se soočajo mladi v svetu. Letošnja tema „preoblikovanje izobraževanja“ poudarja prizadevanja za bolj vključujoče in dostopno izobraževanje za vse mlade, vključno s …

learn.eu-net hranilnik in denar

Portal TAXEDU – tax & education

alenka Evropa

TAXEDU je pilotni projekt Evropske unije https://europa.eu/taxedu/home_en. Njegov cilj je izobraziti mlade evropske državljane o davkih in njihovem vplivu na življenje. Portal je namenjen trem starostnim skupinam in nudi njim prilagojene informacije (vse tudi v slovenskem jeziku): Otroci: razloži, kaj so davki in kakšne so njihove koristi, ki jih je vsak deležen iz dneva v dan. Ta razdelek vključuje nekatera presenetljiva in …

Mladje 40

Revija Mladje (MOVIT)

alenka Evropa

Mladje št. 40 o Evropski uniji in mladih   Osrednja tema prve številke  revije v letu 2019 je Evropska unija in mladi. Berete lahko o priložnostih in možnostih, ki jih EU ponuja mladim ter o tem, kako so na razvoj mladinskega dela v Sloveniji vplivali evropski programi na področju mladine. Poleg tega lahko v novem Mladju berete o tem, kateri so …