learn.eu-net mladi v pogovoru na stopnicah

Eur Lex – Medinstitucionalna razglasitev evropskega stebra socialnih pravic

alenka EU-visokošolski prostor, Evropa

V Uradnem listu Evropske unije Eur-LEX 2017/C 428/09 je bila 13. decembra objavljena Medinstitucionalna razglasitev evropskega stebra socialnih pravic. V Sklopu teh pravic je zapisano tudi, da ima vsakdo pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela.

Ministrica za izobrazevanje govorila v Svetu Evrope

Ministrica v Svetu Evrope o prihodnosti izobraževanja

alenka Evropa

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je na povabilo generalne direktorice za demokracijo Sveta Evrope Snežane Samardžić-Marković, v četrtek, 7. decembra, nastopila kot uvodna govornica na zasedanju Usmerjevalnega odbora za izobraževalne politike in prakse (CDPPE) v Svetu Evrope v Strasbourgu. V kontekstu sodobnih migracij je izpostavila pomen razvijanja jezikovnih in medkulturnih znanj in spretnosti ter predstavila model …

learn.eu-net hranilnik in denar

13. december – dan finančnega opismenjevanja v šolah

alenka EU-finančno izobraževanje

Revija Moje finance v sklopu finančnega opismenjevanja mladih pripravlja zanimiv dogodek, ki bo potekal v sredo, 13. decembra 2017, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Dogodek bo potekal po naslednjem programu: 13.00 – 13.05: Pozdrav odgovornega urednika revije Moje finance 13.05 –  13.35: Pozdrav Ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič in pogovor z ministrico: Kdaj se bodo mladi upravljanja …

Publikacija »Thinking seriously about youth work. And how to prepare people to do it«

Publikacija “Thinking seriously about youth work”

alenka Evropa

Partnerstvo Sveta Evrope in Evropske unije na področju mladine je izdalo publikacijo »Thinking seriously about youth work. And how to prepare people to do it«, katere namen je poiskati odgovore na vprašanja, povezana z umeščanjem mladinskega dela v različne kontekste v Evropi, predstaviti različne teorije in koncepte mladinskega dela ter ponuditi vpogled v temo iz različnih perspektiv, tako geografskih kot profesionalnih. …

European Youth Ideas 2018

“European Youth Ideas” – nova evropska spletna platforma

alenka Evropa

Evropski parlament je k kontekstu Evropskega mladinskega dogodka (EYE2018) vzpostavil spletno platformo European Youth Ideas. Mladi lahko na platformi predlagajo ideje za pet osrednjih tem: gradimo močnejšo Evropo, življenje v turbulentnih časih, ohranjanje našega planeta, volitve v Evropski parlament 2019: kako povečati udeležbo mladih? poziv k enakopravnosti. Najbolje razvite in najbolj priljubljene ideje bodo izbrane za otvoritev razprav in aktivnosti …